ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BOR

Bor, Niğde iline bağlı  bir ilçedir... Niğde'nin 14 km. güneyindeki 1100 metre rakımlı Bor Ovası'nda (ya da yaylasında) yerleşmiştir.
Bor İlçesi Pazar Yeri.jpeg


BOR İLÇE TARİH
TARİHİ YAPISI
İlçemizin geçmişi, tarih öncesi devirlere kadar uzanmaktadır. Köşk Höyük’te yapılmakta olan arkeolojik kazıda yerleşimin M.Ö. 5000 yılına dayandığı anlaşılmıştır.


Bölge sırasıyla, Hitit’lerin, Frigya’lıların, Pers’lerin ve Roma’lıların eline geçmiştir. Daha sonra uzunca bir süre Bizans yönetiminde kalmasına müteakip, Selçuklular’ın önemli idari ve askeri şehirlerinden biri olmuştur. Selçuklulardan sonra bölge 11. yy.da Ertane ve Karamanoğulları arasında paylaşılmıştır.
Osmanlı döneminde 1518 tarihli düzenleme ile Bor Köyü nahiye olarak Niğde Kazasına (Sancağına) bağlanmış; 1584 de yeniden yapılan düzenleme ile Bor Nahiyesi Kaza yapılarak Niğde Sancağına bağlı kalmaya devam etmiştir.


Cumhuriyet devrinde idari bölümler yeniden düzenlenince Bor; ilçe haline getirilerek Niğde’ye bağlanmıştır.


Bor; Hititçe ve Frigce’de bulunan Boris kelimesinden alıntıdır. Boris; surlarla çevrili, bölge beyinin konağı anlamına gelir. Bir başka anlamı ise yeşillik ve bolluktur.


BOR İLÇE COĞRAFYA
COĞRAFYA
Coğrafi konumu itibariyle İç Anadolu’nun güneyinde yer alan Bor’un yüzölçümü 1354 km2’dir.


 Kuzeydoğusunda Niğde, Doğuda Çamardı, Batıda Ereğli ve Karapınar, Güneyde Ulukışla, Kuzeyde ise Aksaray ve Altunhisar ile çevrilidir. Kuzeybatısında Hasan dağı, Okçu dağları; Doğusunda Aladağlar ve Demirkazık tepesi yükselir. Bölge Doğuya doğru uzanan bir yayla, Güneye ve Batıya doğru genişleyip uzayan bir ova konumundadır. Bor’un denizden yüksekliği 1100-1150 m.dir.
İlçenin iklim özelliği olarak İç Anadolu bölgesinin sıcak step iklimi hüküm sürer.


 Sıcak ve kurak bir yaz, az yağışlı yumuşak bir sonbahar, soğuk bir kuş ve kısa bir ilkbahar göze çarpar. Yağış en fazla ilkbaharda görülür. Yıllık sıcaklık ortalama 12 derece, yağış ortalaması 334 mm.dir


BOR İLÇE EKONOMİ
.EKONOMİK DURUMU
A.KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ


1-Şehit Nuri Pamir Kışlası:
7’ nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (ANKARA) bünyesinde yer alan Bakım Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan merasim kılıçları ve meçlerinin üretimini gerçekleştirmektedir


21’nci İkmal Merkezi Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (ANKARA) bünyesinde yer alan İkmal Komutanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki birliklerin ihtiyacı olan ikmal maddelerinin savaşta ve barışta tedariki, depolaması, bakımı ve dağıtımına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektedir.


2-Bor Şeker Fabrikası:


1983 yılında faaliyete geçen Bor Şeker Fabrikasının günlük pancar işleme kapasitesi 4000 Ton/Gün’dür. Kampanyada günlük ortalama 550 ton kristal şeker ve 150 ton melas,1200 ton yaş küspe üretilmektedir. Fabrikada yılda ortalama 350.000 Ton pancar işlenerek 50-55 bin Ton kristal şeker, 14.000 Ton melas, 120.000 ton yaş pancar küspesi üretilmektedir.


B. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
1993 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin ilk ilçe Organize Sanayi Bölgesi ünvanını da elinde bulundurmaktadır. Organize Sanayi Bölgesinde 308 parselde 114 kuruluş faaliyet göstermekte olup toplam çalışan sayısı takriben 1500 dir.
Ağırlıklı sektör sıralaması şu şekildedir : deri, metal sanayi,gıda sanayi
BOR İLÇE SOSYAL YAPI
SOSYAL YAPI
BOR İLÇE EĞİTİM
Eğitim:
Milli Eğitim Müdürünün görev yaptığı Bor Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İlçe genelinde;


Okul Öncesi Öğretim:
İlçemiz okul öncesi (36-72 ay) eğitiminde; 3 anaokulu ve 47 anasınıfında, 1 Kız Meslek Lisesi bünyesinde uygulamalı Eğitim Anaokulunda 1059 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup, bütün bu okullarda 42’i kadrolu ve 24 ders ücretli olmak üzere toplam 66 öğretmen görev yapmaktadır. Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı Ülkemiz genelinde % 31 iken İlçemizde bu oran % 60 ile Ülke ortalamasının hayli üzerindedir.


İlköğretim :
İlçemizde 42 İlköğretim okulunda 477 derslikte, 224 sınıf, 239 branşta olmak üzere toplam 463 öğretmen ile 9360 öğrenci eğitim ve öğretim görmekte olup; bütün bu okullarda 27 Müdür, 1 Müdür Vekili , 32 Müdür Yardımcısı, 1 Müdür Başyardımcısı olmak üzere toplam 61 idareci görev yapmaktadır. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı % 20, okullaşma oranı % 99.5 dir. İlçemizde okullaşma oranı oldukça yüksektir.


Ortaöğretim:
İlçemizde 13 Ortaöğretim kurumunda 188 derslikte 262 öğretmenle 3588 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. İlçemizde okullaşma oranı % 87 ile üst seviyededir.Ortaöğretimde 3585 öğrenci, 37 ( 9 müdür, 5 müdür başyardımcısı, 23 müdür yardımcısı) yönetici ve 262 öğretmen görev yapmaktadır. Ahi Evran Mesleki Eğitim Müdürlüğünde 3 İdareci, 8 öğretmen, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde 5 idareci, ve 75. Yıl Feriha Celal Cığız Anaokulunda 1 idareci, 3 öğretmen, 1 ücretli öğretmen ,Cihangir Bekiş Anaokulunda 1 idareci, 1 kadrolu,2 ücretli öğretmen ve Toki anaokulunda 1 idareci, 5 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca 11 Yataklı Öğretmenevinde 1 Müdür 1 Müdür Yardımcısı , 1 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Bunlara ilaveten 5 şef, 1 sayman, 5’i Milli Eğitim Müdürlüğünde 15 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 9 Memur, 7 Teknisyen, 73 hizmetli görev yapan diğer personellerdir.


Kültürel Projelerle İlgili Çalışmalar:


a)Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Projesi:
2009-2010 öğretim yılında 6 kurs merkezinde 1.kademe 65 kursiyere okuma yazma kursu açılmış olup, bunların 21 tanesine belge verilmiştir. Yine bu eğitim öğretim yılında 2 kurs merkezinde 2. kademede 34 kursiyere okuma yazma kursu açılmış olup, bunların 34’üne belge verilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında 12 tane okuma yazma kursu açılmış ve bu kurslara 130 kursiyer katılmıştır. Bunlardan 103 kişi belge almaya hak kazanmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 4 tane okuma yazma kursu açılmış olup, 97 kursiyer katılmıştır.Bunlardan 90 kişi belge almaya hak kazanmıştır.


b)Haydi Kızlar Okula ve Kız Çocuklarının Okullaşması Kampanyası Kapsamında Devamsız Öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar:
2010-2011 eğitim öğretim yılında tüm ilköğretim okullarımıza 496 kız öğrenci, 496 erkek öğrenci olmak üzere toplam 992 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2009–2010 eğitim-öğretim yılında tüm ilköğretim okullarımıza 528 kız öğrenci ve 508 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1036 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ulusal eğitime destek kampanyası ve haydi kızlar okula kampanyası çalışmaları devam etmektedir.
BOR İLÇE ULAŞIM
ULAŞIM
İlçemiz Kayseri-Konya, Adana-Kayseri, Niğde-Ankara karayolları ile, Adana-Kayseri, Konya-Kayseri demir yollarının kavşak noktasında yer alır.
İlçemizin İl merkezine uzaklığı 14 km dir. İlçemize, Kemerhisar Kasabası 9 Km, Bahçeli Kasabası 10 Km, Kızılca Kasabası 23 Km, Çukurkuyu Kasabası 26 Km ve Karanlıkdere Kasabası 22 Km, Badak Köyü 35 Km, Balcı Köyü 20 km, Bayat Köyü 22 Km, Bereke Köyü 21 Km., Emen Köyü 14 Km, Gökbez Köyü 28 Km, Halaç Köyü 16 Km, Havuzlu Köyü 20 Km, Karacaören Köyü 23 Km, Karamahmutlu Köyü 15 Km, Kavuklu Köyü 24 Km, Kaynarca Köyü 10 Km, Kayı Köyü 17 Km, Kılavuz Köyü 28 Km, Kızılkapı Köyü 35 Km, Kürkçü Köyü 37 Km, Obruk Köyü 68 Km, Okçu Köyü 5 Km, Postallı Köyü 35 Km, Seslikaya Köyü 16 Km, ve Tepeköy Köyü 15 km uzaklıktadır.
Günlük otobüs terminalimizden başta ANKARA – İSTANBUL – İZMİR – ADANA – MERSİN - KONYA olmak üzere bütün şehirlere otobüs seferleri mevcuttur. T.C.D.D. Bor Gar Şefliğinden her gün ADANA - KAYSERİ ve ANKARA’ ya tren seferlerimiz bulunmaktadır.
Yolu olmayan köyümüz bulunmamaktadır, köy ve kasabalar ile ilçe merkez yolları asfaltlanmıştır.
1990’lı yıllarda Bor Zengen Karayolunun 9. km’sinde programa alınan hava alanı inşaatı yapım işinden sonradan vazgeçilmiştir.
BOR İLÇE NÜFUS
NÜFUS DURUMU
2009 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusun % 84'ü İlçe merkezi ile Belediyelerde,% 16’sı köylerde yaşamaktadır. 1985 Yılından sonra köylerimizden önemli ölçüde şehir merkezlerine göç yaşanmıştır.


T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


2007 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre İlçe Merkez ve köy nüfusları


İl İlçe Toplam İlçe Merkez Köy


Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın


Niğde Bor 59.873 29.643 30.230 35.151 17.473 17.678 24.722 12.170 12.552


İlçe Merkez : ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
Köy : ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.

BOR İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ