ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

ÇAMARDI

Niğde’nin biri merkez olmak üzere altı ilçesi vardır.


ÇAMARDI İLÇE TARİH
Tarihi


M.Ö. 3000-2000 yıllarını kapsayan eski Tunç Devri’nde Çamardı ve çevresinin önemli bir yerleşim bölgesi olduğu Celaller Köyü civarında Göltepe Kestel ören yerinde yapılan arkeolojik kazılar sonunda anlaşılmıştır. Orta Anadolu’da Hitit Dönemi olarak bilinen M.Ö.2000-700 yıllarında Niğde ve civarında dolayısıyla Çamardı’nda Hititler’in hüküm sürdüğü bilinmektedir.


 Daha sonra sırasıyla Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) hakimiyetine giren İlçenin Türklerle ilk teması Melikşah zamanındadır. Bölgenin Selçuklular tarafından fethedilmesi (1166) bunu takip eden yıllarda II. Kılıçaslan Dönemi’ne rastlar. 1243 yılından sonra İlhanlıların himayesine giren İlçe daha sonra Eratna Beyliği ve Karamanoğulları Beyliği himayesine girmiştir.


Osmanlı Devleti’nin bölgeyle ilgili ilk teması Yıldırım Beyazıt dönemindedir. Beyazıt savaşmaksızın aldığı Konya-Niğde civarını tekrar Karamanoğulları’na vermiştir.
İlçemizin de bulunduğu bölgeler kesin olarak 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.1869 Konya Vilayeti salnamelerinde Niğde Merkez kazasına bağlı halen Çamardı İlçesi’nin mahalleleri olan Bereketli ve Maden Karyelerinden bahsedilmektedir.


Çamardı 1910 yılından 1948 yılına kadar mülki taksimata göre bucak teşkilatı olarak kalmış, Vilayet merkezine olan uzaklığı ve kış aylarında yolun kapanması gibi nedenlerle hizmet götürmede güçlüklerle karşılaşıldığı için İlçe Teşkilatı kurulmasına gerek görülmüş, 11 Haziran 1947 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile İlçe yapılmıştır.


İlçenin halen kullanılan ÇAMARDI ismi tarihte bazen Şamardı, bazen Maden ve Bereketli olarak kullanılmıştır. İlçe yerleşim yerinin dağlık ve ormanlık bölgede kurulu olması Çamardı adını almasında etkili olduğu rivayet edilmiştir.


ÇAMARDI İLÇE COĞRFYA
Coğrafi Yapısı


Çamardı İlçesi, Niğde İlinin güneydoğusunda Toros Dağlarının eteklerinde kurulmuştur. Niğde Merkez İlçe, Bor, Ulukışla ve Adana İli hudutları ile çevrilidir. 1204 Km.² yüzölçümüne sahip İlçenin rakım ortalaması 1600 m dir. İlçe merkezinin rakımı ise 1250 m.dir.
İlçenin yüzey şekilleri coğrafi açıdan oldukça engebeli ve 2/3’ü dağlıktır. 


Torosların en yüksek zirvesi olan Demirkazık 3756 m. yüksekliğinde ve İlçe sınırları dahilindedir. Arazinin 1/3’ü yayladır. İlçenin belli başlı su kaynakları Merkez Karapınar Mevkii’nden çıkan dere ile Ecemiş Çayı’dır.


 Bu kaynaklar İlçenin güneyinde birleşerek Adana topraklarında Seyhan Nehri’ne katılmaktadır. İklim itibariyle İç Anadolu Bölgesi’nin karakteristiği olan karasal iklim hakimdir. Yaz sıcaklığı 20-28 derece dolaylarında; kışın ise eksi 5 ile 10 derece dolaylarında olmaktadır. Kış mevsiminde kar kalınlığı zaman zaman 40-50 cm.’ye yaklaşmaktadır.


 Kar ve yağmur olarak yağışın en fazla olduğu aylar Aralık-Mart-Nisan ve Mayıs Aylarıdır. Metrekareye düşen yağış miktarı 1 kg. ve 1,6 kg. arasında değişmektedir. İlçeye bağlı 19 köyün yüzölçümleri toplamı 879.411 m².dir.


Çukurbağ Köyü Emli Boğazı, Elekgölü ve Yelatan Köyleri ile Demirkazık Dağ ve Kayakevi civarında bir miktar ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. İlçemiz sınırları içinde geniş ağaç dikim alanları bulunmaktadır.


ÇAMARDI İLÇE ULAŞIM
Ulaşım:

İlçenin İl Merkezi, kasaba ve köyleri ile karayolu irtibatı mevcut olup, İlçemizde faaliyette bulunan 36 nolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ve İlçe Belediye Başkanlığı’na ait otobüslerle halkımız Niğde ve Adana İllerine rahat bir şekilde ulaşım gerçekleşmektedir. İlçeyi E-5 Karayoluna bağlayan Çamardı-Pozantı Karayolu ile Çamardı-Niğde Karayolu mevcuttur.


 Köy yolları genel olarak iyi olup, kış aylarında ulaşımın kapandığı zaman zaman görülür. Çamardı- Ören- Üçkapılı Köy yolu genişletme ve asfalt çalışmaları tamamlanmıştır.


ÇAMARDI İLÇE SOSYAL HAYAT
1- Konut :
İlçe merkezi kentleşme ve yapılaşma açısından ikili bir yapı taşımaktadır. İlk yerleşim yerleri olan Bereketli ve Maden Mahalleleri oldukça sıradan bir yapılaşmaya sahipken sonradan merkezde kurulan mahalle daha çağdaş bir görüntü sergilemektedir. Köylerde ve İlçe merkezinde evlerin yapım şekli taş bina ve kerpiçtendir. 


Ancak son yıllarda ekonomik durumu iyi olanların ve özellikle Burç Beldesi’nden İlçe merkezine yerleşenlerin betonarme konut yapımına yönelerek çok katlı binalar yaptıkları görülmektedir. İlçe merkezinde konut açığı bulunmamaktadır.


2- Sosyal Yaşantı :
İlçede sosyal yaşantı oldukça sınırlı olup, sosyal faaliyetlerin icra edilebileceği mekanlar hemen hemen yoktur. Son yıllarda yeni birtakım işyerlerinin açıldığı görülmektedir. Ancak yine de yeterli olduğu söylenemez. Sosyal hayatın yaşandığı mekanlar maalesef büyük ölçüde kahvehaneler olmaktadır. 


İlçede sinema, tiyatro vb. gibi yerler yoktur. İlçede 51 adet kahvehane mevcut olup, bunların 13 adedi merkezde olup 38 adedi ise belde ve köylerdedir. Halkın çoğu kahvehane kültürü ile yetişmektedir. Ayrıca 4’ü merkezde 3’ü beldelerde olmak üzere toplam 7 adet İnternet Cafe bulunmaktadır


. İlçedeki tüm memurlar Öğretmenevi’nin lokal kısmında bir araya gelme imkanı bulmaktadırlar. İlçe merkezinde (1) adet düğün salonu, merkezde 3 adet tekel bayii, belde ve köylerde ise 3 adet tekel ürünleri satılan yer mevcuttur.


 İlçe merkezinde (2) adet pastane, İlçe merkezinde 2, belde ve köylerde 2 olmak üzere 4 adet pansiyon bulunmaktadır. Bunun yanında Demirkazık Köyü Mümtaz


 ÇANKAYA Dağ ve Kayakevi Tesisi’nin eski bölümünde 72’si ranzalı 81 yatak, yeni bölümünde 60 yataklı mevcut olup, toplam 141 yatak kapasitelidir. Kapalı Spor Salonu yapımı için ihalesi 2005 yılında yapılmış olup, inşaatı 2006 yılı Ekim ayı itibariyle bitirilmiştir. 


2007 yılı içerisinde faaliyete geçecektir. Kayakçılık ve dağ sporunun yapılması ve gelişmesi için uygun bir tesistir. Ayrıca yaz aylarında özellikle Adana ve Mersin yöresine hitap eden (4) adet alabalık tesisi bulunmaktadır.


3- İş ve Çalışma Hayatı :
Çamardı İlçesi sektörel açıdan incelendiğinde küçük çaplı sanayiye rastlandığı, iş ve çalışma hayatına tarımsal faaliyetlerin egemen olduğu görülmektedir. İlçemiz belde ve köylerinde bakkal, kasap, elma taciri, canlı hayvan taciri, mobilyacı, beyaz eşya bayileri, tüp gaz bayii, petrol istasyonu bayii, fırıncı, kahveci, nakliyeci, hızarcı, kuyumcu, terzi vb. gibi 500'e yakın esnaf ve sanatkar
 bulunmaktadır.


 Son yıllarda İlçe merkezinde küçük çaplı marketler açılmaktadır. Tarımsal ürünlerin bir kısmı dışında imal edilen ürünlerin tamamı İlçe ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretilmektedir. Son yıllarda başta Burç Beldesi olmak üzere birçok köyümüzden vatandaşlarımız ilkbahar ve yaz aylarında yeni bir iş sahası olarak dondurma, tatlı ve mısır satıcılığı yapmak amacıyla mevsimlik işçi olarak İlçe dışına çıkmaktadırlar.


ÇAMARDI İLÇE EĞİTİM
İlçemizde eğitim öğretim hizmetleri çağın gereklerine uygun olarak başarılı bir şekilde yürütülmektedir. İlçeye bağlı tüm kasaba ve köylerde eğitim hizmetleri mevcut birim ve kadrolar ile en iyi şekilde götürülmeye çalışılmaktadır. Halkın eğitim ve öğretime ilgisi oldukça yüksektir. İlçenin yetiştirdiği çok değerli sivil ve askeri bürokrat, öğretim elemanları ve iş adamları bulunmaktadır.


İlçede 1 adet Çok Programlı Lise, 1 adet İmam Hatip Lisesi, 1 adet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ile 24 adet ilköğretim okulu bulunmaktadır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi’yle de yaygın eğitim verilmeye çalışılmaktadır. İlköğretim ikinci kademesi bulunmayan köylerimizdeki ikinci kademe öğrencileri Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun açılması ile bu okula yerleştirilmiştir. İlçemiz genelinde 153 kadrolu, 4 sözleşmeli, 15 ücretli, 12 okul öncesi öğretmeni bulunmaktadır.


 Bunların 76’si sınıf öğretmeni, 77’i branş öğretmenidir. İlçe genelinde ilköğretim okulunda 2342, ortaöğretim kurumlarına 290, anasınıflarında 201 öğrenci olmak üzere toplam 2833 öğrenci eğitim görmektedir. Öğretmen başına ortalama 20 öğrenci düşmektedir.
İlçemizde Niğde Üniversitesi’ne bağlı Çamardı Meslek Yüksek Okulu mevcut iken, Yüksek Öğretim Kurumu’nun 26.09.2005 tarih ve 2257-21324 sayılı yazısı ile Ulukışla İlçesi’ne taşınmıştır. Yüksek Okulun kendisine ait hizmet binası inşaatına 1999 yılında başlanmış, ancak ödenek yetersizliğinden ilerleyememiştir.
Çamardı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1973 yılında açılmış ve Özel İdare Müdürlüğü’ne ait binada hizmet vermektedir. Halk Eğitim Merkezince zamana bağlı kalmaksızın yaz tatilleri, sömestri ve hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere halkımızın talepleri doğrultusunda kurslar açılmaktadır. 


2006-2007 Öğretim Yılında 14 adet kurs açılmıştır. Bu kurslardan Burç Beldesi okuma-yazma 1.kademe kursu tamamlanmış ve bu kursumuzdan 45 yaş üstü 5 vatandaşımıza okuma-yazma öğretilerek belge verilmiştir. Ayrıca 2 adet bilgisayar operatörlüğü-işletmenliği, 6 adet OKS, 1 adet makine nakışları, 1 adet halıcılık, 1 adet Türkçe, 1 adet Matematik ve 1 adet Sosyal Bilgiler kursları halen devam etmektedir. 


 Bu kurslara 149’u bayan 139’u erkek toplam 288 kursiyer katılmaktadır. İlçe nüfusunun okuma yazma oranı erkeklerde % 98, kadınlarda ise % 96’dır
1960 yılında açılmış olan İlçe Merkezinde ve Bademdere Kasabası’nda Kültür Bakanlığı’na bağlı halk kütüphaneleri bulunmaktadır. Bu kütüphaneler belediyelere ait binalarda hizmet vermektedir. Halk kütüphanelerinin genel kitap sayısı 12.704 adettir. Yıllık okuyucu sayısı 14.368’dir. İlçemizde basımevi, sinema gibi yerler yoktur. Sportif ve sosyal faaliyetlerin yürütülebileceği Demirkazık Köyü’nde kapalı spor salonu bulunmaktadır. 


Merkez ve bazı köylerimizde toprak zeminli, Demirkazık Köyü’nde ise çim futbol sahası bulunmaktadır. Sportif ve folklor çalışmaları okullar düzeyinde sürdürülmektedir
ÇAMARDI İLÇE SAĞLIK
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2005 tarih ve 16035 sayılı yazıları ile İlçemiz Merkez Sağlık Ocağı ve Sağlık Merkezi, yeni açılan Devlet Hastanesi binasına taşınmış olup, Sağlık Merkezi kapatılmıştır.
İlçemizde sağlık hizmetleri mevcut sağlık kuruluşları ve personelince önemli bir sorun olmadan yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları büyük oranda İlçedeki sağlık kuruluşlarınca 


giderilmektedir. Önemli sağlık vakalarında veya uzmanlık gerektiren durumlarda Niğde İlindeki sağlık kuruluşlarına sevk yapılmaktadır. İlçemizde herhangi bir salgın hastalığa veya yöreye özgü bir hastalığa rastlanmamaktadır. Düzenli sağlık taramaları, anne çocuk sağlığı ve koruyucu önlemler düzenlenmektedir. Çocuk ölümleri ülke ortalamasının altındadır. 


Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı İlçe merkezinde Merkez Sağlık Ocağı ve Devlet Hastanesi, Bademdere Beldesi, Yelatan ve Eynelli Köylerinde birer Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Ayrıca Burç Beldesi ile 9 köyümüzde de sağlıkevi bulunmaktadır. İlçe Sağlık Teşkilatı’nda (3) ambulans, (1) adet otomobil bulunmaktadır.


3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması hakkındaki Kanun’unkapsamında yeni düzenlemeye göre 2006 yılı sonu itibariyle 6352 kişiye yeşil kart düzenlenmiştir.